bindowanie frsky odbiornik r-xsr r9mm xm+ xm r9mini bind rx.jpg

Bindowanie odbiornika FRSKY R-XSR, R9MM i innych.

Jak wykonać bindowanie odbiornika R-XSR i innych FRSKY z aparaturą RC?
Jaki zakres kanałów wybrać: CH1-8, czy CH9-16?
Telemetria włączona: Telem ON, czy wyłączona: Telem OFF?

W tym artykule przedstawię Wam proces bindowania odbiorników RC FRSKY z aparaturami RC posiadającymi system OpenTX. Omówię również znaczenie dostępnych opcji do wyboru w tym procesie.

Jakich aparatur i odbiorników RC dotyczy ten wpis?

Są to wszystkie aparatury RC marki FRSKY z systemem OpenTX, a więc cała seria TARANIS:

I inne, mniej znane firmy:

Artykuł opisuje bindowanie odbiorników FRSKY serii:

Czym jest bindowanie odbiorników RC?

Kupując nowy odbiornik RC (RX), musimy najpierw powiązać go z nadajnikiem (TX), aby umożliwić im ,,rozmowę” ze sobą. Podczas procesu bindowania moduł nadawczy aparatury RC skanuje otoczenie w poszukiwaniu odpowiednio przygotowanego sygnału z odbiornika RC, który rozgłasza swój unikatowy nr ID. To jest coś w rodzaju: ,,Hej, jestem numerem ,,X” i jestem dostępny (odbiornik RC) – od teraz możemy rozmawiać”.

Proces bindowania w zasadzie musimy przeprowadzić tylko raz, czyli tuż przed pierwszym użyciem. Jednak każda aktualizacja oprogramowania układowego w odbiorniku, module nadawczym, czy samej aparaturze wymusza na nas ponowne bindowanie.

W przypadku urządzeń FRSKY – ponowny proces bindowania będzie konieczny, gdy:

  • dokonaliśmy zmiany wersji oprogramowania w odbiorniku i nadajniku z FCC (International) na LBT (EU) i odwrotnie,
  • wgraliśmy nowszą wersję Firmware do nadajnika,
  • zmienimy zakres dostępnych kanałów w aparaturze za pośrednictwem OpenTX : CH1-8, bądź CH9-16,
  • włączymy lub wyłączymy telemetrię: Telem ON / Telem OFF.

Czy bindowanie odbiornika z aparaturą jest bezpieczne?

Jeżeli będziemy postępować zgodnie z instrukcją i z zachowaniem ostrożności – wszystko powinno przebiec pomyślnie. Największą uwagę powinniśmy zwracać na poprawne podłączenie zasilania do odbiornika. Natomiast sam proces bindowania większości dostępnych na rynku odbiorników RC jest dosyć prosty i trwa bardzo krótko.

Bindowanie odbiornika R-XSR i innych FRSKY

Informacje wstępne

Zanim zaczniemy proces bindowania odbiornika RC firmy FRSKY musimy być pewni, że nasz odbiornik i moduł nadawczy w aparaturze posiadają taką samą wersję oprogramowania (FCC, bądź LBT). Mając wersję International (FCC) np. w odbiorniku, a EU-LBT (bądź też LBT) w nadajniku – proces bindowania się nie powiedzie.

Jak przeprowadzić proces aktualizacji odbiorników i nadajników FRSKY przeczytacie w artykule:

oraz zobaczycie w poniższym filmie:

Dla osób posiadających aparatury z oprogramowaniem (OpenTX) w wersji EU, może pojawić się jeszcze jeden problem. Mianowicie brak trybu D8 oraz LR12. W tej sytuacji nie mamy możliwości bindowania odbiornika działającego w trybie D8, bądź LR12. Jest jednak na to sposób 😉

Aby znieść to ograniczenie, musimy wgrać do naszej aparatury oprogramowanie OpenTX bez zaznaczonej opcji EU.

Jak dokonać takiej aktualizacji opisałem w artykule:

Przygotowanie aparatury FRSKY do bindowania z odbiornikiem RC

Wiemy już czym jest proces bindowania odbiorników RC oraz jakie wstępne wymogi musimy spełnić, by całość się powiodła.

Przejdźmy zatem do właściwej operacji! 😉 Cały proces pokazuję na przykładzie aparatury FRSKY TARANIS QX7.

Najpierw musimy włączyć aparaturę RC:

TARANIS QX7 start aparatura RC transmitter

Następnie musimy przejść do widoku zapisanych modeli w aparaturze (krótkie wciśniecie MENU):

FRSKY TARANIS QX7 MENU
TARANIS QX7 - wybór modelu - Select model

Po czym wybieramy właściwy numer z modelem (jeżeli robimy to pierwszy raz – wybieramy pozycję *01 i wciskamy przycisk PAGE) Możemy tutaj także nadać nazwę dla naszego modelu. Pozycja: Model name:

Bindowanie odbiornika FRSKY - nazwa - model name

Teraz pokrętłem (bądź, np. przyciskami, jak w aparaturze X9D/D+) przeszukujemy pozycję: Internal RF.

Następnie pod nią wybieramy odpowiedni tryb dla naszego odbiornika (L12, D8, lub D16). W większości odbiorników FRSKY będzie to tryb D16 (w tym dla posiadanego przeze mnie R-XSR):

bindowanie r-xsr qx7 ch1-8 low latency telemetria telemetry

W przypadku odbiorników serii R9 (system dalekiego zasięgu 900MHz) powinniśmy wyłączyć moduł wewnętrzny (Internal RF ustawiony na OFF). Zamiast niego musimy aktywować zewnętrzny moduł (External RF) wybierając w sekcji Mode moduł R9M oraz wersję oprogramowania odbiornika i modułu nadawczego (FCC, bądź EU):

bindowanie odbiornika frsky r9 qx7 bind

Następnie w pozycji CH Range wybieramy interesujący nas zakres kanałów. Mamy tu do wyboru dwie opcje: CH1-8 i CH9-16. Najkorzystniej jest wybrać opcję CH1-8, a więc 8 kanałów. Dlaczego? Wybór 8 kanałów zapewni nam najmniejsze, wręcz niezauważalne opóźnienia w sterowaniu modelem. W większości wyścigowych dronów FPV i freestyle CH1-8 powinno być w zupełności wystarczające. Jeżeli jednak godzimy się z nieco większymi opóźnieniami w sterowaniu, możemy wybrać opcję CH9-16 i mieć do dyspozycji wszystkie 16 kanałów (o ile nasz odbiornik tyle obsługuje).

Temat opóźnień w sterowaniu z włączoną opcją CH9-16 opisałem dokładniej w artykule:

Pozostało nam jeszcze wybrać numer dla bindowanego odbiornika. Przy pozycji RxNum wybieramy interesujący nas numer odbiornika (jeżeli korzystamy tylko z jednego, pozostawiamy domyślny numer „01„):

Ostatnie kroki [Bnd]

Teraz możemy zacząć proces bindowania. Wybierzmy opcję [Bnd]:

bindowanie odbiornika frsky r-xsr xm mx+  taranis qx7

Powinniśmy zobaczyć następujące opcje do wyboru:

bindowanie bind r-xsr xm mx+ taranis qx7 ch1-8 telemetry ON

Jeżeli wcześniej wybraliśmy zakres kanałów Ch1-8, to taki sam zakres musimy wybrać i tutaj. W przeciwnym wypadku wybieramy zakres CH9-16. Do tego mamy jeszcze do wyboru Telem ON i Telem OFF. W większości przypadków (odbiorniki obsługujące telemetrię zwrotną) powinniśmy wybrać opcję Telem ON. Jeżeli jednak nasz odbiornik nie posiada funkcji telemetrycznych – wybieramy Telem OFF.

Ok, od teraz z głośnika aparatury powinniśmy usłyszeć charakterystyczne, cykliczne ,,pikanie”. Aparatura jest w trybie bindowania i oczekuje na sygnał z odbiornika.

Przygotowanie i bindowanie odbiornika FRSKY R-XSR, R9MM oraz innych

Jesteśmy już blisko końca! 😉 Pozostało nam przygotować sam odbiornik do procesu bindowania.

Odnajdźmy w naszym odbiorniku mały przycisk:

r-xsr bindowanie odbiornika frsky bind receiver RC xm xm+
Przycisk bindowania/failsafe odbiornika FRSKY R-XSR

Większość odbiorników FRSKY będzie wyposażona w taki sam, bądź bardzo podobny przycisk chwilowy. Naszym celem jest jego wciśnięcie i trzymanie tak wciśniętego dotąd, aż podłączymy zasilanie do odbiornika.

r9mm bindowanie odbiornika na daleki zasięg frsky bind receiver
Przycisk bindowania/failsafe odbiornika FRSKY R9MM

Jakie napięcie zasilania toleruje nasz odbiornik oraz pod jakie wyprowadzenia je podłączyć – zobaczymy w dołączonej instrukcji do odbiornika. W moim przypadku – odbiornik R-XSR toleruje zasilanie napięciem z zakresu 4-10V, natomiast jego wyprowadzenia są świetnie opisane w samej instrukcji obsługi:

r-xsr manual instrukcja bindowanie odbiornika
Wycinek instrukcji użytkownika dołączonej do odbiornika FRSKY R-XSR
Zasilanie:
GND – masa (zaznaczone na czarno)
+5v – dodatni przewód zasilania – napięcie ok ~5V (zaznaczone na czerwono)
S.Port – w przypadku bindowania nieużywane – służy do aktualizacji oprogramowania przez S.port w aparaturze oraz transmisji danych do kontrolera lotu protokołem F.Port.

Jeżeli odbiornik już wcześniej podłączyliśmy do kontrolera lotu i modelu – mamy ułatwione zadanie. Wystarczy, że będziemy trzymać wciśnięty przycisk bindowania w odbiorniku podczas podłączania zasilania do naszego modelu.

Ok, teraz możemy wyłączyć nasz odbiornik, a w aparaturze wyjść z trybu bindowania (przycisk EXIT).

Bindowanie odbiornika RC FRSKY – ostatni etap

Podłączmy ponownie zasilanie do naszego odbiornika. Wszystkie diody na odbiorniku powinny świecić ciągłym światłem. Dodatkowo, jeżeli odbiornik posiada telemetrię zwrotną – powinniśmy usłyszeć z głośnika aparatury komunikat: ,,telemetry recovered” i ewentualnie czasami ,,telemetry lost”. W tym przypadku powinniśmy jeszcze przejść do zakładki TELEMETRY (STRONA 11/12), odszukać i wybrać opcję Discover new sensors:

taranis qx7 discover new sensors bindowanie odbiornika RC frsky

Czekamy chwilę, by wypełniła się lista z przesyłanymi danymi telemetrycznymi, po czym naciskamy Stop discovery.

UWAGA!!!

Jeżeli już wcześniej bindowaliśmy posiadany odbiornik – najpierw musimy wyczyścić poprzednie wykryte czujniki przesyłające dane. Zrobimy to wybierając opcję Delete all sensors. Dopiero po tej czynności możemy na nowo wyszukać czujniki z danymi telemetrycznymi, czyli Discover new sensors.

I to tyle – od teraz powinniśmy mieć pełną komunikację modułu nadawczego w aparaturze RC z odbiornikiem FRSKY 😉

FRSKY R-XSR geprc mark 2 dron fpv
Odbiornik FRSKY R-XSR tuż po zabiegu bindowania – gotowy do pracy w dronie FPV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.