FPV NOISE zaklocenia fpv kondensatory filtracja

Filtracja zasilania FPV – kondensatory i filtry LC

Budując pierwszy model wielowirnikowca opartego na podglądzie FPV (ang. First Person View – pierwszoosobowym), możemy już przy pierwszym locie w goglach FPV być zdegustowani jakością odbieranego obrazu. Oczywiście mowa o […]